Et par timer med Claus Hylstofte Blomsterberg kan styrke din forretningsmæssige og personlige udvikling

TOTAL VALUE - LEADERSHIP® er et koncept, der er udviklet med henblik på at få et større udbytte af leder-, salgs- og indkøbsprocesserne og som er direkte brugbart i praksis efter teori / træningsforløbet, samtidig med at der er fokus på en forbedret bundlinje i virksomheden. TOTAL VALUE - LEADERSHIP® programmet har fokus på lederens rolle i forhold til medarbejderne og hvilke samarbejdsværdier der ligger i at forberede, gennemføre og implementere ændringer i organisationen og samtidig forhandle disse på plads. Det gennemgås, hvorledes man bygger succesfulde relationer med medarbejderne uden det kommer til at gå ud over de nødvendige ændringer der skal til for at forbedre bundlinjen/udbyttet. Der er fokus på, at omkostninger vurderes i forhold til udbyttet, og man fremadrettet har fokus på investering i processer, medarbejdere, motivation og udbyttet heraf.

Med fokus på essentielle lederevner til problemløsning og forhandling som leder, tages der udgangspunkt i følgende 9 punkter:

  1. Strategi for samarbejde til succes.
  2. Vi har et problem, hvad gør vi ved det!
  3. Hvordan starter vi? Beslut en proces og involver folk.
  4. Hvad er det virkelige problem?
  5. Hvad er det, der behøves?
  6. Hvad er konsekvensen, hvis vi ikke når en løsning?
  7. Udvikling af kreative løsninger.
  8. Saml puslespillet.
  9. Konkret – 15 områder du kan ændre allerede i dag til at blive en succes.IMG


Med en forbedret bundlinje for øje, fokuseres der på værdien fra der registreres et behov for ledelsesindsats, markedsføring, køb eller salg af ydelser/produkt etc. til handlen/ændringen er gennemført.

Herunder inddrages områder som kultur, relationer, adfærd, social adfærd, forberedelse, informationssøgning, netværk, beslutningstagere, virksomhedsmål og strategi.
Konceptet tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov, hvor hele værdikæden gennemgås i analysefasen og det afdækkes, hvor omkostninger og gevinster findes. Den enkelte medarbejders kompetencer vurderes og bruges som udgangspunkt i det endelige kompetenceudviklingsforløb. Alle omkostninger bliver vurderet og vendes til investeringer eller bliver elimineret. Værktøjer udleveres til at styre processen i behovsafdækning internt såvel som eksternt, behovsaccept samt analyse af salgsfasen. Adfærdsændringen og resultaterne i virksomheden er slutmålet og succeskriteriet for programmet
Kompetencetræningen foregår på henholdsvis 2 eller 3 dages moduler, hvor teori kombineres med aktiv træning. Feedback gives på den aktive træning og via multimedier gives råd og vejledning til at udvikle og løfte den enkeltes kompetencer.

Erfaring har vist, at den enkelte deltagers værdi af træningen øges væsentligt, hvis det kombineres med efterfølgende træning og implementering i virksomheden, hvor deltageren har forberedt en realistisk case, som han / hun skal arbejde med efter træningsforløbet. Denne case gennemgås med programlederen straks efter træningsforløbet, hvorefter den enkelte deltager gennemfører casen i virksomheden. Derefter evalueres resultatet med programlederen og indsatsområdet bliver beskrevet og ny case bliver aftalt.


De efterfølgende måneder er programlederen til rådighed på udvalgte dage i virksomheden, hvor der er mulighed for at gennemgå træningsmetoder, udfordringer, begrænsninger, svage sider m.v. og træning af disse. Til sidst giver det mulighed for at udfærdige lederpolitik, salgspolitik, indkøbspolitik, forhandlingspolitik for virksomheden ud fra erfaringerne samt firmaets fremtidige strategi.


Yderligere informationer kan fås ved at kontakte Blomsterberg Management på:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller Telefon: +45 30 91 61 85

CV

With more than 30 years of international experience in management, sales and purchasing, Claus Hylstofte Blomsterberg is one of the leading experts in value-based business and developing of new markets.Her kan du læse nogle af de artikler som Blomsterberg Management har medvirket i. Read more in the cv.

Read more

IN THE MEDIA

Read the articles Blomsterberg Management has appeared in.

Read more

NEWS

Arbejdsmarkedets parters forhandling:
Læs artiklen her (PDF) >>>

Foredrag som kan forandre dig:
Læs mere her (PDF) >>>