Et par timer med Claus Hylstofte Blomsterberg kan styrke din forretningsmæssige og personlige udvikling

Total Value er et koncept der er udviklet med henblik på at få et større udbytte af salgs og indkøbsprocesserne og som er direkte brugbart i praksis efter teori/træningsforløbet.

Med en forbedret bundlinje for øje, fokuseres på værdien fra der registreres et behov for markedsføring, køb eller salg af ydelser, produkt etc. til samhandlen er gennemført.  Herunder inddrages områder som kultur, relationer, adfærd, social adfærd, forberedelse, informations søgning, netværk, beslutningstagere, virksomheds mål og strategi.

Konceptet tager udgangspunkt i den enkelt virksomheds behov, hvor hele værdikæden gennemgås i analyse fasen og det afdækkes hvor omkostninger og gevinster findes. Den enkelte medarbejderes kompetence vurderes og bruges som udgangspunkt i det endelige kompetence udviklings forløb. Alle omkostninger bliver vurderet og vendes til investeringer eller bliver elimineret. Værktøjer udleveres til at styre processen i behovs afdækning internt såvel som eksternt, behovs accept samt analyse af salgsfasen. Adfærdsændringen og resultaterne i virksomheden er slutmålet og succeskriterieret for programmet

Kompetence træningen foregår på henholdsvis 2 eller 3 dages moduler, hvor teori kombineres med aktiv træning. Feed back gives på den aktive træning og via multimedier gives råd og vejledning til at udvikle og løfte den enkeltes kompetence.

Erfaring har vist, at den enkelte deltagers værdi af træningen øges væsentlig, hvis det kombineres med efterfølgende træning og implementering i virksomheden, hvor deltageren har forberedt en realistisk case, som han/hun skal arbejde med efter træningsforløbet. Denne case gennemgås med programlederen straks efter træningsforløbet, hvorefter den enkelte deltager gennemfører casen i virksomheden. Derefter evalueres resultatet med programlederen og indsatsområdet bliver beskrevet og ny case bliver aftalt.   
 
De efterfølgende måneder er programlederen til rådighed på udvalgte dage i virksomheden, hvor der er mulighed for at gennemgå træningsmetoder, udfordringer, begrænsninger, svage sider m.v. og træning af disse. Til sidst giver det mulighed for at udfærdige salgspolitik, indkøbspolitik, forhandlingspolitik for virksomheden ud fra erfaringer med samt firmaets fremtidige strategi.

CV

With more than 30 years of international experience in management, sales and purchasing, Claus Hylstofte Blomsterberg is one of the leading experts in value-based business and developing of new markets.Her kan du læse nogle af de artikler som Blomsterberg Management har medvirket i. Read more in the cv.

Read more

IN THE MEDIA

Read the articles Blomsterberg Management has appeared in.

Read more

NEWS

Arbejdsmarkedets parters forhandling:
Læs artiklen her (PDF) >>>

Foredrag som kan forandre dig:
Læs mere her (PDF) >>>